OPOZORILO!


Ce bi na katerikoli spletni strani prišlo do napake, me, lepo prosim, o tem obvestite na el. naslov blanka_borin@yahoo.de


Create your own web pages in minutes...
Copyright 2007, lekt. Blanka Borin, prof. nem. All Rights Reserved.
lekt. Blanka Borin

Poslovni/Strokovni
nemški jezik
Es gibt keine Grenzen.
Nicht für den Gedanken, nicht für die Gefühle.
Die Angst setzt die Grenzen.
INGMAR BERGMAN

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE REDNEGA ŠTUDIJA V NOVEM MESTU


KONTAKT IN PREDSTAVITEV PREVAJALKE IN PREDAVATELJICE


Sedez:


Kontakt:
Kratka biografija:
Zadruzna cesta 10 D, 8340 Crnomelj


blanka_borin@yahoo.de
+386 (0)41 961 136  • Diplomantka univerzitetnega študijskega programa Nemški jezik in književnost (enopredmetni študij, pedagoška smer) na Filozofski fakulteti, Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Diplomo je 14. 6. 2001 izdala Filozofska fakulteta, clanica Univerze v Ljubljani, in mi podelila strokovni naslov profesorica nemšcine.

  • Študij sem zakljucila s povprecno oceno 9,0 ter z diplomskim delom z naslovom 'Pojavne oblike in funkcija notranjega monologa v modernih nemških besedilih' oziroma 'Erscheinungsformen und Funktion des inneren Monologs in modernen deutschen Texten' pod vodstvom mentorja red. prof. dr. Stojana Bracica. Zanjo sem leta 2001 prejela tudi Prešernovo nagrado.

  • V študijskem letu 2001/2002 sem se vpisala v prvi letnik podiplomskega študija na Filozofski fakulteti, Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Oba letnika sem zakljucila s povprecno oceno 10,0.


UVODNA STRAN     STORITVE     PREDSTAVITEV     ZA STUDENTE      POVEZAVE